ده نوع ختم از سوره الحمد برای گشایش کارها - مولا علی (ع) و شیعه علی
السلام علیک یا ثارالله
دوشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1387
ده نوع ختم از سوره الحمد برای گشایش کارها

ختم اول: 

فتح امور 

از روز جمعه هر روزی 41 بار تا چهل و یک روز بخواند، بلافاصله؛و اگر فاصله بیافتد باید از سر بگیرد؛و هر روز بعد از ختم این دعا را سیزده بار بخواند: 

»یا مُفَتِّحّ فَتِّح یا مٌفرِّجٌ فَرِّج یا مٌسَبِّبٌ سَبِّب یا مٌسَیِّرٌ سَیِّر یا مٌسَهِّلٌ سَهِّل یا مٌتَمِّمٌ تَمِّم وَ حَسبٌنَااللهٌ وَ نِعمَ الوَکیلٌ« 

هر کس این را با خلوص و تقوا و حضور قلب بجا آورد ، از توانگری به جایی رسد که بیان نتوان کرد.

افراد حاضر در این وب