خداوند به حضرت موسی : - مولا علی (ع) و شیعه علی
السلام علیک یا ثارالله
پنج‌شنبه 11 شهریور‌ماه سال 1389
خداوند به حضرت موسی :


ای موسی من شش چیز را در شش جا قرار دادم و بندگانم درجای دیگر آن رامی طلبند :1-آسایش رادربهشت قراردادم ، دردنیا می طلبند.
2-علم رادرگرسنگی قراردادم ، درهنگام سیری می جویند.
3- بی نیازی رادرقناعت نهادم ، درزیادی مال می طلبند.
4-عزت رادر بیداری شب نهادم ، درجوارقدرتمندان می گردند.
5-رفعت رادرفروتنی قراردادم ، درتکبر وغرور جستجومی کنند.
6- وبالاخره استجابت دعارادر حلال مقدرکردم

افراد حاضر در این وب