احکام وضو (تکرار مدفوع) - مولا علی (ع) و شیعه علی
السلام علیک یا ثارالله
شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1387
احکام وضو (تکرار مدفوع)

تکرار مدفوع 

 

مسئله-۴ 

چنان که گفته شد هرگاه بول یا غائط طورى پى در پى از او خارج شود که وضو گرفتن بعد از هر دفعه براى او بسیار مشکل است، یک وضو کافى است، بلکه مى تواند دو نماز مانند ظهر و عصر را با همان یک وضو بخواند، اگر چه احتیاط آن است که براى هر نماز یک وضو بگیرد.
 

افراد حاضر در این وب