شرایط گرفتن وضو (مباشرت) - مولا علی (ع) و شیعه علی
السلام علیک یا ثارالله
شنبه 12 بهمن‌ماه سال 1387
شرایط گرفتن وضو (مباشرت)

مباشرت 

 

مسأله ۱۶ـ شرط دهم «مباشرت» است، یعنى خود انسان شستن صورت و دست و مسح سر و پاها را انجام دهد و اگر دیگرى او را وضو دهد، یا در رساندن آب به صورت و دستها و مسح سر و پاها به او کمک نماید وضو باطل است، ولى کمک در مقدّمات وضو اشکال ندارد.

افراد حاضر در این وب