شرایط گرفتن وضو (أعضاء وضو پاک باشد) - مولا علی (ع) و شیعه علی
السلام علیک یا ثارالله
شنبه 28 دی‌ماه سال 1387
شرایط گرفتن وضو (أعضاء وضو پاک باشد)

  أعضاء وضو پاک باشد

مسأله۶ـ شرط پنجم آن است که اعضاى وضو موقع شستن یا مسح کردن پاک  باشد، امّا اگر بعد از تمام شدن وضوى یک عضو،همان عضو نجس شود وضو صحیح است. 

 

نجس بودن عضوی غیر از أعضاء وضو 

 

مسأله۷ـ اگر غیر از اعضاى وضو جایى از بدن نجس باشد مانعى براى وضو ندارد، ولى در مخرج بول و غائط احتیاط مستحب آن است که اوّل آن را تطهیر کرده، بعد وضو بگیرد. 

 

شک در نجس ماندن عضوی از وضو 

 

مسأله ۸ـ هرگاه یکى از اعضاى وضو قبلاً نجس بوده و بعد از وضو شک کند که آن را پیش از وضو آب کشیده یا نه، وضوى او صحیح است، ولى باید براى نماز آن را آب بکشد و اگر چیزى با آن ملاقات کرده تطهیر کند.  

 بریدگی در عضوی از وضو 

 

مسأله ۹ـ هرگاه در صورت یا دستها بریدگى است که خون آن بند نمى آید و آب براى آن ضرر ندارد، باید در آب کر یا جارى فرو برد، یا زیر شیر آب بگیرد و قدرى فشار دهد که خون بند بیاید و بعد به دستورى که قبلاً گفته شد وضوى ارتماسى بگیرد، امّا اگر آب ضرر دارد باید به دستور وضوى جبیره که بعداً مى آید، عمل کند.

افراد حاضر در این وب