حدیث غدیر - مولا علی (ع) و شیعه علی
السلام علیک یا ثارالله
یکشنبه 1 دی‌ماه سال 1387
حدیث غدیر

1- ابن کثیر گوید:

ابو جعفر محمدبن  جریر طبری صاحب تفسیر و تاریخ نسبت به حدیث غدیر اعتنای فراوان داشته و دو جلد کتاب درباره آن گرد آورده و طرق  الفاظ آن را در آنه آورده است.

(البدایة و النهایة 1/208)

2- علامه امینی گوید :

علامه مقبلی که در جلد 1 ص 142 شرح حال او را آوردیم بعد از ذکر طرق این حدیث گفته است : اگر چنین حدیثی امر معلومی نباشد پس هیچ امر معلومی در دین نخواهیم داشت و

و سید امیر محمد صنعانی که در کتاب «الروضة  الندیة شرح تحفة العلویة»  نام او آمده گویید : حدیث غدیر در نزد بیشتر پیشوایان علم حدیث ، متواتر است . حافظ ذهبی در کتاب « تذکرة الحفاظ »در شرح حال طبری گویید : محمد بن جریر طبری آن کتابی نوشته است، و من بر آن اطلاع یافتم و از کثرت طرق آن در شگفت ماندم.

(الغدیر 1/157-158)

3- علامه ابن مغازلی شافعی (م483) گوید:

از شهربن حوشب  از ابو هریره روایت است که گفت : هر که روز هیجدهم ذی حجه را روزه بدارد ثواب شصت ماه روزه برلی او نوشته میشود و آن روز ، روز غدیر خم  است که پیامبر دست علی را گرفت و فرمود : آیا من به مومنان از خودشان سزاوار تر نیستم ؟ گفتند : چرا، ای رسول خداغ ، فرمود « هر که را من مولای اوییم پس علی بن ابیطالبمولای اوست»‌ عمر ابن خطلب گفت : به به به تو ای علی بن ابی طالب که مولای من و مولای هر مومنی گشتی ! آن گاه خداوند این آیه را فرستاد  ___ الیوم اکملت لکم دینکم ____

(مناقب ابن مغازلی /19 . و آیه در سوره مائده/3)

افراد حاضر در این وب